Materiały budowlane i wykończeniowe

Jesteś tutaj: » Strona główna » Pigmenty

Pigmenty

Pigment Magnat Style

 Pigment Magnat Style

Pigment Barwiący MAGNAT Style jest wodną dyspersją pigmentów z dodatkiem środków pomocniczych. Przeznaczony jest do barwienia na wybrany kolor wyrobów w wewnętrznych Systemach Dekoracji MAGNAT Style. Może być stosowany do barwienia farb emulsyjnych wewnętrznych. 16 kolorów więcej »
Dodano: 2014-02-21
ŚnieżkaCena: 5.1 zł

Pojemność opakowania:l
Temperatura stosowania:20
00:°C

Czerń pigmentowa BADO-A ekstra C.I. Pigment Black 1

 Czerń pigmentowa BADO-A ekstra C.I. Pigment Black 1

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 1,0 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 3,0 pH zawiesiny wodnej 6 - 8 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 0,2 Liczba olejowa max. - Trwałość na ksylen nie mniej niż, 5 Trwałość na wodę nie mniej niż, 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Czerń pigmentowa A- extra znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów oraz tworzyw sztucznych. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Zieleń pigmentowa BOR-B C.I. Pigment Green 8

 Zieleń pigmentowa BOR-B C.I. Pigment Green 8

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 0,6 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 1,5 pH zawiesiny wodnej 8 - 10 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 0,3 Liczba olejowa max. - Trwałość na ksylen nie mniej niż, 4 - 5 Trwałość na wodę nie mniej niż, 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Zieleń pigmentowa B znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Zieleń pigmentowa BOR-B pasta C.I. Pigment Green 8

 Zieleń pigmentowa BOR-B pasta C.I. Pigment Green 8

Charakterystyka Zawartość substancji suchej min. [%] 40 pH zawiesiny wodnej 8 - 10 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 3 - 4 Trwałość na wodę nie mniej niż, 4 - 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Zieleń pigmentowa B znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów oraz materiałów budowlanych. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Zieleń ftalocyjaninowa BOR-G C.I. Pigment Green 7

 Zieleń ftalocyjaninowa BOR-G C.I. Pigment Green 7

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 1,5 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 2,0 pH zawiesiny wodnej 6 - 10 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 0,3 Liczba olejowa max. 40 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 4 - 5 Trwałość na wodę nie mniej niż, 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Zieleń ftalocyjaninowa G znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Błękit pigmentowy BOR-BL C.I. Pigment Blue 15:1

 Błękit pigmentowy BOR-BL C.I. Pigment Blue 15:1

Zastosowanie Błękit pigmentowy BL znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Błękit pigmentowy BOR-B C.I. Pigment Blue 15:0

 Błękit pigmentowy BOR-B C.I. Pigment Blue 15:0

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 1,0 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 1,0 pH zawiesiny wodnej 6 - 10 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 0,3 Liczba olejowa max. 40 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 4 - 5 Trwałość na wodę nie mniej niż, 4 - 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Błękit pigmentowy B znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Fiolet pigmentowy BOR-R C.I. Pigment Violet 3

 Fiolet pigmentowy BOR-R C.I. Pigment Violet 3

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 1,0 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 2,5 pH zawiesiny wodnej 3 - 7 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 1,0 Liczba olejowa max. 55 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 4 - 5 Trwałość na wodę nie mniej niż, 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Fiolet pigmentowy R znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Bordo lakowe BOR-BC C.I. Pigment Red 63:1

 Bordo lakowe BOR-BC C.I. Pigment Red 63:1

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 2,5 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 2,5 pH zawiesiny wodnej 5 - 9 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 4,0 Liczba olejowa max. 55 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 3 Trwałość na wodę nie mniej niż, 4 - 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Bordo Lakowe BC znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Czerwień lakowa BOR-B C.I Pigment Red 48:3

 Czerwień lakowa BOR-B C.I Pigment Red 48:3

Zastosowanie Czerwień lakowa B znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Czerwień lakowa BOR-GB C.I. Pigment Red 53:1

 Czerwień lakowa BOR-GB C.I. Pigment Red 53:1

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 1,0 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 1,0 pH zawiesiny wodnej 4 - 8 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 1,0 Liczba olejowa max. 40 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 3 - 4 Trwałość na wodę nie mniej niż, 4 - 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Czerwień lakowa GB znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Oranż pigmentowy BOR-2R C.I. Pigment Orange 34

 Oranż pigmentowy BOR-2R C.I. Pigment Orange 34

Zastosowanie Oranż pigmentowy 2R znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Oranż pigmentowy BOR-G C.I. Pigment Orange 13

 Oranż pigmentowy BOR-G C.I. Pigment Orange 13

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 1,0 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 1,5 pH zawiesiny wodnej 4 - 8 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 0,3 Liczba olejowa max. 50 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 4 - 5 Trwałość na wodę nie mniej niż, 3 - 4 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Oranż pigmentowy G znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Żółcień pigmentowa BOR-3R C.I. Pigment Yellow 83

 Żółcień pigmentowa BOR-3R C.I. Pigment Yellow 83

Żółcień pigmentowa 3R znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Żółcień pigmentowa BOR-GR C.I. Pigment Yellow 13

 Żółcień pigmentowa BOR-GR C.I. Pigment Yellow 13

Zastosowanie Żółcień pigmentowa GR znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Żółcień pigmentowa BOR-5G CI Pigment Yellow 74

 Żółcień pigmentowa BOR-5G CI Pigment Yellow 74

Charakterystyka Zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie max. [%] 3,0 Zawartość substancji lotnych w temp. 105°C max [%] 1,0 pH zawiesiny wodnej 6 - 10 Pozostałość po przesiewie (na sicie o boku oczka kwadratowego 0,063 mm) max. [%] 1,0 Liczba olejowa max. 45 Trwałość na ksylen nie mniej niż, 3 - 4 Trwałość na wodę nie mniej niż, 4 - 5 Informacje zawarte w karcie są całkowicie zgodne z naszymi rzeczywistymi doświadczeniami i aktualną wiedzą. Powyższe, nie oznacza gwarancji uzyskania określonego efektu zastosowania pigmentu w Państwa działalności, z uwagi na wpływ okoliczności zastosowania, takich jak rodzaj używanego materiału i warunki aplikacji. Zastosowanie Żółcień pigmentowa G znajduje zastosowanie w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, w budownictwie i do barwienia gumy. więcej »
Dodano: 2013-10-25
BOR PLAST

Pigment MIX - 4,80 zł.

 Pigment MIX  -  4,80 zł.

Koncentrat pigmentowy, dostępny w 29 kolorach, doskonale barwi wszystkie farby wodne oraz większość rozpuszczalnikowych. więcej »
Dodano: 2013-05-31
INCHEMCena: 4.8 zł

PIGMENT UPŁYNNIONY NOFARBET

 PIGMENT UPŁYNNIONY NOFARBET

Stosowany w przemyśle farb i lakierów, tworzyw sztucznych, przemyśle gumowym szklarskim i ceramicznym, w budownictwie .Szerokie zastosowanie w produkcji kostki brukowej i dachówek betonowych oraz pozostałej galanterii betonowej. więcej »
Dodano: 2011-10-26
NOFAR